19.04.2020
Bardzo dziękujemy dzieciom, które wł±czyły się do udziału w konkursie oraz ich rodzicom. Zachęcamy do obejrzenia prac dzieci. Zapraszamy, aby także inni doł±czyli do naszego spotkania z Ewangeli±. I już teraz oczekujemy na kolejne prace ukazuj±ce Ewangelię, któr± usłyszymy podczas Mszy ¶więtej w przyszł± niedzielę.


19.04.2020
Zapraszamy do obejrzenia prac dzieci z niedzielnej Ewangelii z dnia 26.04.2020.


03.05.2020
Prace dzieci z Niedzieli Dobrego Pasterza z dnia 03.05.2020.


10.05.2020
Zapraszamy do obejrzenia prac dzieci, które ukazuj± jak One postrzegaj± Ewangelię z niedzieli 10.05.2020.
Przed nami jeszcze tylko trzy niedziele w których będzie można wzi±ć udzał w konkursie.


17.05.2020
Prace dzieci ukazuj±ce Ewangelię z VI Niedzieli Wielkanocnej - 17.05.2020.24.05.2020
Ewangelia z VII Niedzieli Wielkanocnej oczami dzieci...31.05.2020
Ewangelia z Uroczysto¶ci Zesłania Ducha ¦więtego


PUNKTACJA:

Antonia Gierlata- 70 pkt
Franka Gierlata - 70 pkt
Antoni Hanclik - 70 pkt
Mateusz Hanclik - 70 pkt
Julita Kinder - 70 pkt
Sophie Marszolek - 70 pkt
Nadia Hołda - 70 pkt

Lena Marszolek - 60 pkt
Lukas Wydra - 60 pkt
Adrian Wydra - 60 pkt

Maximilian Ronowski - 30 pkt

Tosia Soltyski - 20 pkt

Martyna Kostecki - 10 pkt
Vivien Popanda - 10 pkt
Wiktoria Prugar - 10 pkt
Lukas Zawisza - 10 pkt
Amelia Zurek - 10 pkt
Karolina Schymura - 10 pkt
Weronika Kalemba - 10 pkt