Próby scholki dziecięcej Niebiańskie Nutki
odbywaj± się w soboty w godz. 12.00 - 12.45.