Zespół "Adonai" powstał w roku 2006/2007 i był pocz±tkowo zaadresowany do młodzieży przygotowuj±cej się do bierzmowania. Z upływem lat zmienił sie jego charakter. Z zespołu młodzieżowego rozwinęła się grupa ¶piewaj±ca bez ograniczenia wiekowego pod nazw± "Adonai". Próby odbywaj± się w każdy pi±tek (oprócz ferii i ¶wi±t) o godzinie 18.45 i trwaj± około 2. godzin.
Do grupy zapraszamy wszystkich, którzy chc± chwalić Boga ¶piewem, bo "Kto ¶piewa, ten dwa razy się modli!". Do współpracy zapraszamy również tych, którzy graj± na intrumentach muzycznych i pragn± dzielić się swoim talentem z innymi.

W razie pytań proszę skontaktować się z Księdzem Proboszczem albo z Siostr± Ann± lub bezpo¶rednio z prowadz±c± zespół "Adonai" Ann± Kwapulinsk±-Loggen.