Ministranci
• Ministrant jest powołany przez Boga by służyć przy ołtarzu.

• Ministrant lubi się modlić. Swoj± obecno¶ci± i skupieniem w czasie Mszy ¦więtej pomaga innym w modlitwie.

• Ministrant jest w pewnym sensie "osob± publiczn±". Wierni patrz± na jego postawę przy ołtarzu. Dlatego powiniem być skoncentrowany na tym co wykonuje i jak wykonuje. Wszystkie jego gesty s± ważne: złożone ręce, przyklęknięcia, ukłony, itd.

• Ministrant chętnie i z po¶więceniem wykonuje swoj± posługę. Pamięta o tym, że zarówno ksi±dz, inni ministranci, jak i ludzie obecni w ko¶ciele licz± na niego. To wielki przywilej, ale także duża odpowiedzialno¶ć.


Hymn ministrancki

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I ¶wiecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w hostii ukryty,
Z nim w bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód rado¶nie,
Podnosz±c w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wio¶nie,
Odważnie, bo Jezus woła.