Grupa Biblijna
Spotkania Grupy Biblijnej odbywaj± się w ¶rody o godz. 19.00.Kr±g Biblijny przy ko¶ciele ¶w. Clemensa został założony przez Siostrę Annę Chru¶cielsk± w 2007r. Spotykamy się w kazd± ¶rodę o godz 19.00 w salce przy ko¶ciele. Po odej¶ciu Siostry Anny, kr±g był prowadzony przez Ks. Zbyszka, następnie przez ks. Leszka, natomiast obecnie opiekunem jest Ks. Sławomir.
Na spotkania przychodz± osoby w różnym wieku - poprostu osoby spragnione wiedzy o Bogu. Kr±g Biblijny trwa jedn± godzinę w czasie której rozważamy kolejne rozdziały Pisma ¶więtego. Omawiajac je zwracamy uwagę na to co Ewangalista chce nam przekazać o Bogu i Jego działaniu. My z kolei staramy sie dostrzegać, jak kolejne rozdziały i wydarzenia, wpływaj± na nasze życie dzisiaj i jak Duch ¦więty działa w nas tu i teraz.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chc± pogłębić swoj± więĽ z Bogiem, poprzez rozważanie Słowa Bożego.