Ruch Szensztacki

Centrum i kolebk± Dzieła Szensztackiego jest sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstatt, koło Koblencji nad Renem. Jest to mała kapliczka zajmuj±ca niewiele metrów kwadratowych powierzchni. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodz± już z pocz±tku XIV wieku. Po¶więcona ¶w. Michałowi była pierwotnie kaplic± cmentarn± starego klasztoru... (więcej)


Spotkania Ruchu Szensztackiego w każd± trzeci± ¶rodę miesi±ca
o godz. 17.15 (Adoracja), a następnie Msza ¶więta o godz. 18.00.


Schönstatt-Apostolische Bewegung

Pielgrzymuj±ca Matka - PaĽdziernik 2017
Pielgrzymuj±ca Matka - Grudzień 2017
Pielgrzymuj±ca Matka - Wielki Post 2018