Droga do Nazaretu

„To rodziny pokazuj±, jakie jest moralne i duchowe zdrowie narodu.
Dlatego ¶w. Janowi Pawłowi II tak bardzo zależało na narzeczonych,
młodych małżeństwach i rodzinach.
IdĽcie dalej t± drog±!"
Ojciec ¦więty Franciszek do Polaków


Jak mamy zbudować szczę¶liwe małżeństwo i rodzinę na całe życie?

To ważne i m±dre pytanie zrodziło się w¶ród narzeczonych, którzy uczestniczyli w kursie przedmałżeńskim organizowanym przy naszej parafii.

Szczę¶cie w miło¶ci nie przychodzi samo. Trzeba wyj¶ć mu nieco naprzeciw.
Zwłaszcza w dzisiejszym ¶wiecie,
który proponuje wielorakie, często złudne, sposoby na życie.
Gdy mamy tyle dróg do wyboru,
wtedy trochę trudniej odnaleĽć tę prawdziw±, daj±c± szczę¶cie,
ale nie jest to niemożliwe.

Dlatego wychodz±c na przeciw dobrym pragnieniom tych młodych ludzi,
będziemy współtworzyć w naszej parafii wspólnotę „DROGA DO NAZARETU”.

Je¶li s± w parafii narzeczeni, młode małżeństwa,
które szukaj± drogi trwałego szczę¶cia opartego na Ewangelii,
pragn± budować i rozwijać napotkan± miło¶ć,
zapraszamy.

Będziemy starali się wspólnie poprzez modlitwę, rozmowy,
dzielenie się do¶wiadczeniami, spotykaniem ciekawych ludzi
pogłębić miło¶ć i odpowiedzialno¶ć za siebie nawzajem.