Duszpasterstwo prowadz

Ksia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

ks. Jerzy Wieczorek SChr

tel. 0176 31025770

ks. Sawomir Pelec SChr
Siostry Misjonarki Chrystusa Krla dla Polonii Zagranicznej

s. Anna Muszyska MChR

tel. 0157 5253 1615