Seniorzy
grupa seniorów ma spotkania w pierwsze wtorki miesi±ca

Spotkania rozpoczynaj± sie o godz. 13.00 (w sali parafialnej)
następnie o godz. 15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza ¶więta (w ko¶ciele)

Terminy spotkań w roku duszpasterskim 2019/2020:

3 wrze¶nia 2019
1 paĽdziernika 2019
5 listopada 2019
10 grudnia 2019
7 styczeń 2020
4 luty 2020
3 marca 2020
21 kwietnia 2020
5 maja 2020
9 czerwca 2020