Uroczystość uhoronowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 13.10.2018