Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów, 16.12.2018