Polonijne Spotkanie Młodzieży w Concordii, 26.06.2019