Zajęcia w naszej szkole są bezpłatne i dobrowolne (choć może być konieczna partycypacja w kosztach materiałów typu xero itp). Uczestniczyć mogą wszystkie dzieci których rodzice zadeklarują udział w zajęciach.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków w jakich zajęcia się odbywają, jak również zdobywanie środków i dotacji które sprawia ze zajęcia będą jeszcze ciekawsze i z jeszcze większym pożytkiem dla naszych dzieci. Możliwość uczestnictwa w zajęciach nie jest związana z koniecznością zostania członkiem Stowarzyszenia.
Zadanie jest wspólrealizowane wraz z Fundacja Wolnosc i Demokracja w ramach projektu ,,Pod znakiem bialego Orla'' wspólfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granica w 2017 r.