PLAN ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Grupa przedszkolna:
sobota, godz. 11.00 - 11.45 – religia i j. polski

kl. I
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski

kl. II
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia

kl. III (grupa komunijna):
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – religia
godz. 16.50 - 17.35 – j.polski

lub
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia

kl. IV:
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – j. polski
godz. 16.50 - 17.35 – religia

lub
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski

kl. V:
piątek, godz. 16.00 - 16.45 – j.polski
godz. 16.50 - 17.35 – religia

lub
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – religia
godz. 11.00 - 11.45 – j.polski

kl. VI i VII :
sobota, godz. 10.00 - 10.45 – j.polski
godz. 11.00 - 11.45 – religia

Młodzież
piątek, godz. 19.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania
piątek, godz. 19.00 - Młodzież, która przyjęła już sakrament Bierzmowania
Zadanie jest wspólrealizowane wraz z Fundacja Wolnosc i Demokracja w ramach projektu ,,Pod znakiem bialego Orla'' wspólfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granica w 2017 r.