Ankieta internetowa projektu VIOLIN
(Przemoc werbalna wobec uchodĽców i migrantów w instytucjach w Niemczech)
Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze.

O co chodzi w tym badaniu?
Jak przebiega badanie?
Jakie korzy¶ci wynikaj± dla mnie z udziału w ankiecie?


Chcę wzi±ć udział w ankiecie