Od dnia 30 maja w kościele St. Mariae Rosenkranz w Mülheim będą sprawowane Msze święte w języku polskim z uczestnictwem wiernych.

ZA WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC W KOŚCIELE.
PROSIMY, ABY OSOBY KTÓRE CHCĄ UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ ZAPISAŁY SIĘUczestnicząc we Mszy świętej należy zachować wszelkie środki ostrożności i zasady higieny, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w kościele St. Mariae Rosenkranz w Mülheim - zobacz


Jednocześnie informujemy, że dyspensa od obowiązku udziału we Mszy Świętej niedzielnej udzielona przez Ordynariusza Diecezji Essen nadal obowiązuje. Oznacza to, że nieobecność na niedzielnej Eucharystii nie jest popełnieniem grzechu ciężkiego.

Osoby, które nie uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej w kościele zachęcamy do duchowego uczestnictwa w Eucharystii łącząc się poprzez transmisję on-line.
(link do transmisji Mszy z kościoła św. Klemensa w Essen)