Weekendowe Spotkanie Młodzieży Polonijnej, 8-10.03.2019