Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów, 25.02.2018